top of page

Ārstu prakse Medica Štrenge

Sociāls uzņēmums un ārstu prakse  “Medica Štrenge” ir izveidota ar mērķi veicināt iedzimto sirdskaišu laicīgu diagnostiku un ārstēšanu, kā arī palīdzēt uzlabot dzīves kvalitāti bērniem un pieaugušajiem ar iedzimtajām sirdskaitēm.

Ārstu prakse sniedz augsta līmeņa specializētu ambulatoru medicīnisko aprūpi pieaugušajiem un bērniem.

Lai veicinātu savlaicīgu iedzimtus sirdskaišu diagnostiku, ambulatori tiek sniegta specialista kardiologa konsultācijas un veikti izmeklējumi  - ehokardiogrāfija, elektrokardiogrāfija, neinvazīvā spiediena un skābekļa saturācijas diagnostika uz rokām un kājām, 6 minūšu iešanas tests.

Lai veicinātu pakalpojumu pieejamību, pacientu informētību par ārstēšanās un diagnostikas pieejamību un veidiem, kā arī, lai palīdzētu kolēģiem ārstiem iedzimtu sirdskaišu diagnostikā un ārstēšanā, ir Izveidots Bezmaksas iedzimto sirdskaišu informatīvais tālrunis +371 20273147.

 

Uz bezmaksas infomatīvo tālruni var zvanīt:

 • Pacienti, kam ģimenē kādam ir iedzimta sirdskaite un ir vēlēšanās noskaidrot par sevi vai ir izteiktas aizdomas par iespējamu iedzimtu sirdskaiti.

 • Pacienti, kam ir jautājumi par savu iedzimto sirdskaiti un ārstēšanas iespējām Latvijā vai citreiz arī ārvalstīs.

 • Ārsti, kas saskārušies ar iedzimtas sirdskaites diagnostiku vai ārstēšanu un vēlās padomu attiecīgajā procesā.

Tiek veidoti informatīvie materiāli, lai veicinātu pacientu informētību par savu slimību, kā arī ārstēšanas un diagnostikas iespējām. T.s. tiek veidotas informatīvas lekcijas par iedzimto sirdskaišu pacientiem praktiskām un aktuālām tēmām. Saite uz lekciju.

Lai veicinātu pakalpojumu pieejamību sociāli svarīgām pacientu grupām, pakalpojumiem tiek piedāvātas atlaides 50 % apmērā grūtniecēm, invalīdiem un maznodrošinātām personām.

Ārstu prakse Medica Štrenge tagad arī Daugavpilī

Anchor 1

Eiropas Sociālā fonda atbalsts

ESF projekta identifikācijas Nr.9.1.1.3/15/I/001

Pateicoties Eiropas Sociālā fonda (ESF projekta identifikācijas Nr.9.1.1.3/15/I/001) programmai “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” un Labklājības ministrijas un akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” atbalstam  mums tika piešķirts finansējums 49 963,50 eiro apmērā  biznesa projekta “Ehokardiogrāfija iedzimto sirdskaišu diagnostikai” (Nr. SU0000187, Granta līgums Nr. 252041/SU0000187) īstenošanai.

Par piešķirtajiem līdzekļiem tika nopirkta aparatūra un inventārs ehokardiogrāfijas izmeklējumu veikšanai.

 

Projekta sociālais mērķis bija:

 • Paaugstināt iespēju bērniem un pieaugušajiem piekļūt iedzimtas sirdskaites diagnostikai ar ehokardiogrāfijas metodi.

 • Paaugstināt iespēju bērniem un pieaugušiem piekļūt iedzimtas sirdskaites diagnostikai ar neinvazīvu arteriālā spiediena un skābekļa saturācijas diagnostikas metodi.

 • Paaugstināt iespēju bērniem un pieaugušajiem konsultēties pie kvalificēta iedzimto sirdskaišu speciālista.

 • Projekta laikā 115 bērni un 144 pieaugušie varēja veikt ehokardiogrāfiju pie iedzimto sirdskaišu speciālista, 77 pacienti saņēma kardiologa konsultāciju un 50 pacientiem tika veikta elektrokardiogramma.

Projekts tika īstenots no 30.11.2020. līdz 31.05.2021.

Eiropas Sociālā fonda atbalsts

ESF projekta identifikācijas Nr.9.1.1.3/15/I/001

Pateicoties Eiropas Sociālā fonda (ESF projekta identifikācijas Nr.9.1.1.3/15/I/001) programmai “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” un Labklājības ministrijas un akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” atbalstam, mums tika piešķirts finansējums 47 753,33 eiro apmērā  biznesa projekta “Ehokardiogrāfija iedzimto sirdskaišu diagnostikai” (Nr. SU0000297, Granta līgums Nr.252041/SU0000297 ) īstenošanai Daugavpilī.

Par piešķirtajiem līdzekļiem tika nopirkta aparatūra un inventārs ehokardiogrāfijas izmeklējumu veikšanai.

 

Projekta sociālais mērķis ir:

 • Paaugstināt iespēju bērniem un pieaugušajiem piekļūt iedzimtas sirdskaites diagnostikai ar ehokardiogrāfijas metodi;

 • Paaugstināt iespēju bērniem un pieaugušiem piekļūt iedzimtas sirdskaites diagnostikai ar neinvazīvu arteriālā spiediena un skābekļa saturācijas diagnostikas metodi;

 • Paaugstināt iespēju bērniem un pieaugušajiem konsultēties pie kvalificēta iedzimto sirdskaišu speciālista. 

 • Projekta laikā 82 bērniem un 103 pieaugušajiem bija iespēja veikt ehokardiogrāfiju pie iedzimto sirdskaišu speciālista, 59 bērniem un 64 pieaugušajiem bija iespēja veikt neinvazīvā arteriālā spiediena un skābekļa saturācijas diagnostika uz visām ekstremitātēm, 34 bērniem un 32 pieaugušajiem bija iespēja saņemt kardiologa konsultāciju. 

Projekts tika īstenots no 16.08.2022. līdz 16.03.2023.

ESF_logo.png
bottom of page