Pieaugušajiem

Izmeklējumi, konsultācijas un profilakse.

*50 % atlaide invalīdiem, maznodrošinātiem, grūtniecēm

Izmeklējumi

Ehokardiogrāfija

60 €*

skrīninga izmeklējums

30 €*

bez iepriekšēja pieraksta

80 €*

Elektrokardiogramma

5 €*

Elektrokardiogramma ar aprakstu

10 €

24 stundu Holtera monitorēšana

40 €

bez iepriekšēja pieraksta

50 €

48 stundu Holtera monitorēšana

60 €

bez iepriekšēja pieraksta

70 €

7 dienu Holtera monitorēšana

100 €

bez iepriekšēja pieraksta

150 €

Spiedienu un skābekļa saturācijas mērīšana uz rokām un kājām

5 €*

bez iepriekšēja pieraksta

10 €*

6 minūšu iešanas tests

5 €*

bez iepriekšēja pieraksta

10 €*

Izmeklējums ārpus prakses telpām (izbraukuma)   

40 €

Konsultācijas

Kardiologa konsultācija

50 €

atkārtota (3 mēnešu laikā pēc iepriekšējās)

30 €

attālināta

bez iepriekšēja pieraksta

50 €

70 €

izbraukuma vizīte

300 €

Kardiologa – aritmologa konsultācija             

50 €

atkārtota (3 mēnešu laikā pēc iepriekšējās)

30 €

attālināta

bez iepriekšēja pieraksta

50 €

70 €

Kardiologa – invazīvā kardiologa konsultācija

50 €*

atkārtota (3 mēnešu laikā pēc iepriekšējās)

30 €*

attālināta

bez iepriekšēja pieraksta

50 €*

70 €*

Kardiologa – pieaugušo iedzimto sirdskaišu speciālista konsultācija 

50 €*

atkārtota (3 mēnešu laikā pēc iepriekšējās)

30 €*

attālināta

bez iepriekšēja pieraksta

50 €*

70 €*

Profilakse

Vakcinācija grūtniecēm pieaugušo vecumā

Cenas skatīt rabarbers.lv

Citi pakalpojumi

Medicīniskā slēdziena tulkošana svešvalodā (angļu, vācu, krievu)

25 €/par 1 lpp.

Papildus medicīniskās dokumentācijas formēšana

100 €

Konsīlijs ar ārvalstu iedzimto sirdskaišu speciālista piedalīšanos

100 €

Lai pieteiktos uz pakalpojumiem - dodies uz sadaļu Kontakti.