top of page

Par Klīniku

Mums rūp Jūsu un Jūsu bērnu veselība

Par Komandu

Mūsu klīnikā strādā augsti kvalificēti, enerģiski ārsti profesionāļi savā jomā, kas lielākā daļa stažējušies vai strādājuši ārvalstu klīnikās (Vācijā, Beļģijā, Lielbritānijā, Francijā) un var sniegt pakalpojumus pacientiem patīkami un ērti vairākās valodās (t.s. latviešu, angļu, vācu, franču un krievu valodās)

Ārstu Prakses

Medica Riga apvieno vairākas ārstu prakstes

Sociāls uzņēmums un ārstu prakse  “Medica Štrenge” ir izveidota ar mērķi veicināt iedzimto sirdskaišu laicīgu diagnostiku un ārstēšanu, kā arī palīdzēt uzlabot dzīves kvalitāti bērniem un pieaugušajiem ar iedzimtajām sirdskaitēm.

Sociāls uzņēmums un ārstu pediatru prakse  “Rabarbers” ir izveidota ar mērķi uzlabot bērnu un jauno ģimeņu dzīves kvalitāti un veselības aprūpi, kā arī veikt sabiedrības izglītošanu par bērnu un jauniešu veselību.

bottom of page